Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Βία είναι αυτό που ασκεί διεφθαρμένος και χρηματισμένος από την Hellas Gold Σαλονικίος δικαστικός...


Από: The Bloopers Team (web radio)

Βία είναι αυτό που ασκεί διεφθαρμένος και χρηματισμένος από την Hellas Gold Σαλονικίος δικαστικός, όταν συλλαμβάνει τα θύματά του που αρνούνται να δεχτούν να τα δηλητηριάζει με αρσενικό. Πρέπει να πεθαίνουν σιωπηρά.
ΠΗΓΗ