Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Λεφτα…€19εκ για τον Μπόμπολα υπάρχουν…εσύ Μήτσο Μαγκάλι…και αυτόφωρο...


Το ποσό των 19 εκατ. ευρώ έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία «Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος» – θυγατρική της «Ελλάκτωρ» συμφερόντων Μπόμπολα – ως επιχορήγηση για την κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 40MW και τη δημιουργία «1 νέας θέσης εργασίας»...

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου Ανάπυξης το αιολικό πάρκο στη θέση «Λύρκειο» είναι «συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης σαράντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ». «Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ».

ΠΗΓΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ/ΣΚΙΤΣΟ:Α.Τ.