Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

social_charter_300

Με την ονομασία Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, φέρεται διεθνής συνθήκη Εργατικού δικαίου που συνομολογήθηκε από κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και υπογράφηκε στο Τορίνο το 1961 και που αναθεωρήθηκε το 1996.

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αποτελεί την πλέον σύγχρονη έκφραση των γενικών αρχών του Εργατικού Δικαίου. Συγκεκριμένα συμπληρώνοντας τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ καθώς και τη Σύμβαση της Ρώμης (1950), καθιερώνει 19 αρχές που στην ουσία αποτελούν την απαρχή του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου” με έμφαση στο δικαίωμα της εργασίας, της συνδικαλιστικής ελευθερίας, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της κοινωνικής ασφάλειας κ.ά.

Η σημερινή ΕΕ δεν προωθεί τον Χάρτη. Τον έχει καταργήσει.

Τρανά παραδείγματα είναι….η ατομική σύμβαση, η εκ περιτροπής απασχόληση και φυσικά η πλήρης υποταγή στις ορέξεις του κάθε ασύδοτου και κυνικού εργοδότη μέσω του χειρότερου εργασιακού που έχει ψηφισθεί στην Ελλάδα μετά το Β’ΠΠ.

Εποχές 19ου αιώνα.
Εποχές νεοφιλελευθερισμού...