Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Έχεις Ψήφο ?.......έχεις δύναμη !!AΠΟ : ένα (;;) φίλο που φωνάζει κι αυτός.......................
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω ;...........................................