Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Και με νωπή τη ''λα'ι'κή ετυμηγορία''...


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ!!...