Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ,ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ


Τα κατορθώματα του αγίου δεν έμειναν στα συναξάρια και στους ύμνους αλλά τα παρέλαβε η λαϊκή μούσα και τα έκανε τραγούδι.ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΛΕΥΤΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ