Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Μας περνάνε για πολύ μ@λάκες ψηφοφοράκο μου...
Απο την ''πατριωτική'' ιστοσελίδα ''Μένουμε Ευρώπη''...:

Η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ.

Υπογράφουμε ατομικά την υπεύθυνη δήλωση ότι αποδεχόμαστε οποιαδήποτε έκτακτη ή μόνιμη εισφορά, μείωση μισθού ή συντάξεως και εγγυόμαστε με την προσωπική μας περιουσία ώστε να καλύψουμε κάθε απαίτηση των Θεσμών για την επίτευξη μίας ιστορικής ευρωπαϊκής συμφωνίας.

Υπεύθυνη Δήλωση – Μένουμε Ευρώπη: