Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀπάτες της ιστορίας ἡ κατάργηση τῶν φυσικῶν νομισμάτων.

Ἡ παράγραφος 8 τοῦ πρώτου ἄρθρου τῆς ΠΝΠ για τὶς τραπεζικὲς συναλλαγὲς ἀναφέρει ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ πρόωρη, μερικὴ ἢ ὁλοκληρωτικὴ ἐξόφληση δανείων μὲ χρῆμα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τραπεζικὸ λογαριασμό.


Γιατί;

Μὰ ἐπειδὴ οἱ τραπεζικοὶ λογαριασμοὶ δὲν ἀποτελοῦν «χρῆμα», ὅπως αὐτὸ τὸ ἐννοεῖ ἔνας ἁπλὸς θνητός, ἀλλὰ ἁπλῶς ὑποσχετικὲς τῆς ἐμπορικῆς πρὸς τὸν καταθέτη, οἱ ὁποῖες μποροῦν ἀνᾷ πᾶσᾳ στιγμῇ νὰ ἀθετηθοῦν ἢ νὰ «κουρευθοῦν».

«Ἑλληνικό» πρόβλημα;
Ὄχι μόνον.

Ἀπέναντι στὶς 5,2 τρισεκατομμυρίων ἄμεσα ῥευστοποιήσιμες ὑποχρεώσεις σὲ καταθέσεις, τοῦ συνόλου τῶν τραπεζῶν τοῦ εὐρωσυστήματος, ὑπάρχουν μόνο μερικὲς ἐκαντοτάδες δισεκατομμύρα ὡς κάλυψη.

Αἰτία;

Ἡ ὑπερβολικὴ πίστη σ’ ἔνα σύστημα κλασματικῶν ἀποθεμάτων, σὲ συνδυασμὸ μὲ πιστωτικὲς ἐπεκτάσεις μὲ μηδενικὰ ἐπιτόκια, ποὺ συνοδεύονται καὶ μὲ κακῆς ποιότητος ἐγγυήσεις.

Δίδαγμα;

Ἡ προσπάθεια καταργήσης τῶν φυσικῶν χαρτονομισμάτων ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ ἡ ἀντικατάστασίς τους μὲ ἠλεκτρονικὲς κάρτες, οἱ ὁποῖες θὰ «κινοῦν» αὐτοὺς ποὺ ἀπαγορεύει αὐτὸ τὸ νομοθέτημα νὰ κινοῦνται…δηλαδὴ τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμούς, ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀπάτες τῆς συγχρόνου Ἱστορίας.

Πηγή
Φωτο:Α.Τ.