Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Επιτροπή αλήθειας Δημοσίου Χρέους...Ούτε φωνή ούτε ακρόαση...προέχει η υποταγή και τα μνημόνια...