Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Η δικαστική εξουσία είναι το απαραίτητο εκείνο στοιχείο, που έχει ανάγκη ένας κατακτητής ή τύραννος, προκειμένου να οριστικοποιήσει την κατάκτηση ή να μονιμοποιήσει το καθεστώς του.Γιατί, μέσω αυτής, μπορεί να εκμεταλλευτεί τον ήδη υπάρχοντα κρατικό μηχανισμό υπέρ των συμφερόντων του.