Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι δημοκρατία. Η Δημοκρατία είναι μία και δεν έχει επίθετα...