Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Όσο πιο αδαείς είναι οι κατώτερες τάξεις, τόσο πιο εύκολα θα ελέγχονται...

«Η πλημμύρα των Ηνωμένων Πολιτειών με φθηνό εργατικό δυναμικό χαμάληδων θα μειώσει τους μισθούς, επομένως, σταδιακά θα καταστεί πιο δύσκολο για τον άνθρωπο που υπό κανονικές συνθήκες θα διέθετε αρκετά χρήματα,να στηρίξει τα παιδιά του κατά τη διάρκεια του χρόνου που θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο. Γεγονός που καθιστά αναγκαίο,η εκπαίδευση των παιδιών να μειωθεί στο επίπεδο με των παιδιών των φτωχών στην Αγγλία, και τα οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τείνουν σε μια απότομη ταξική διακρίση ή στον «αγράμματο όχλο». Αυτή η τελευταία κατηγορία θεωρείται όμως πολύ επιθυμητή στην Αγγλία, γιατί όσο πιο αδαείς είναι οι κατώτερες τάξεις, τόσο πιο εύκολα θα ελέγχονται».

Πρακτικά του Κονγκρέσσου, 21 Αυγ. 1940

Από το βιβλίο του George W. Armstrong,
«Rothschild Money Trust» (εκδ. 1940)