Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Γ.Κοντογιώργης, Η αριστερή κομματοκρατία ως εντεταλμένος λογιστής της "τρόικας" και ως καταπατητής του κράτους

Γ.Κοντογιώργης : Με ρώτησαν το '09 πότε θ'αναταχθεί η χώρα.
                               Ποτέ μ'αυτούς τους λογιστάκους της τρόικα.