Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

THIS IS "NEW GREECE" - ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"


Και βέβαια είναι γενοκτονία αυτό που βιώνει ο Ελληνικός λαός.

Ο Ορισμός της γενοκτονίας


Το άρθρο 2 της σύμβασης ορίζει τη γενοκτονία ως :

Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις που διαπράττονται με σκοπό την καταστροφή , εν όλω ή εν μέρει , μιας εθνικής, εθνοτικής , φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, όπως:

( α) Δολοφονία μελών της ομάδας,

( β ) Πρόκληση σοβαρών σωματικών ή διανοητικών βλαβών σε μέλη της ομάδας ,

( γ ) εσκεμμένη επιβολή στην ομάδα συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούν φυσική εξόντωσή της, εν όλω ή εν μέρει.

( δ ) επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων εντός της ομάδας .

( ε) Δια της βίας μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα .


- Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας , άρθρο 2
Article 2 of the convention defines genocide as


Αny of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.


— Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Article 2