Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Διαγωνισμός Πολεμικού Ναυτικού για ανάδειξη αναδόχων παροχής σίτισης σε Πρόσφυγες, (συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους € 9.979.000,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων), για 1.700.000 Ημερήσιες Ατομικές Μερίδες Τροφής.Εδώ το έγγραφο του διαγωνισμού του Πολεμικoύ Ναυτικού. (Anakinosi_dim.pdf)
Οι 1.700.000 Ημερήσιες Ατομικές Μερίδες Τροφής αντιστοιχούν σε πόσα άτομα;

ΠΗΓΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:Α.Τ.