Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Ἁρπάζουν τὰ σπίτια μας μὲ ἐπιδοτήσεις ἀπὸ τὴν ΤτΕ!!!


5 Ἰουνίου 2016 ἀπὸ τὴν Φιλονόη
Ἄκουσον ἄκουσον…
Ἐχθὲς στὸν real fm ἡ δικηγόρος κυρία Λουκᾶ ἔδωσε στὴν δημοσιότητα τὴν ἀγορὰ καταναλωτικοῦ δανείου ὕψους 10.000€ ἀπὸ fund, τὸ ὁποῖο τὸ ἀγόρασε συὸ 0,5% τῆς ἀξίας του. Ἤτοι μόλις 50 €.

Τὸ εὔλογο ἐρώτημα τὸ ὁποῖο γεννᾶται εἶναι…:
Γιατί ἡ τράπεζα δέν ἐπέλεξε τήν συγκέντρωση ὅλων τῶν καταναλωτικῶν δανείων, τὰ ὁποῖα ἔχει χορηγήσει, ὥστε νά ζητήσῃ τήν ἀγορά τους ἀπό τούς δανειολῆπτες, μέ τό ἴδιο, ἤ, στὴν τελική, μέ τετραπλάσιο ποσοστό;;

Σημείωσις

Ἡ δικαιολογία τῶν νηπίων εἶναι ὅτι ἕνα fund ἀγοράζει μεγάλον ὄγκο δανείων καὶ δὲν ἐπιμερίζει τὴν ἀγορὰ τῶν δανείων, ὥστε τὸ ὀλικὸ μετρητό, τὸ ὁποῖο δίνει στὴν τράπεζα, νὰ συμφέρῃ τὴν τελευταία, ἀφοῦ ἔχει ἀνακεφαλαιοποιηθεῖ ἤδη γιὰ τὰ κόκκινα δάνεια.

Καὶ λέω νηπίων ἐπειδὴ τὰ fund ἀγοράζουν δάνεια μὲ ἐπιδότηση τῆς Τραπέζης Τῆς Ἑλλάδος καὶ μὲ πίστωση καὶ ὄχι μὲ μετρητό.

Παναγιώτης Λάλλας

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

Διαμόρφωση:Α.Τ.