Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ.

ΧΩΣΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΔΕΚΑΡΑ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΨΑ,Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙ...

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ.

ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ ΠΟΤΕ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ;

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ:


9/07/2016 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων: β΄ τρίμηνο 2016

Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων 1, 2 – β΄ τρίμηνο 2016

Δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις


Το β΄ τρίμηνο του 2016, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες πιστεύουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2016.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ το β΄ τρίμηνο του 2016.

Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αυξήθηκε ελαφρά το β΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 2), ιδιαίτερα όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2016.

Δάνεια προς νοικοκυριά


Το β΄ τρίμηνο του 2016, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2016.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων το β΄ τρίμηνο του 2016.

Η ζήτηση τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2016 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 2), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2016, η ζήτηση για δάνεια προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο.ΠΗΓΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΩΤΟ:Α.Τ.