Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΨΙΛΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ; ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ


05/07/2016 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάιος 2016


1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ


Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Μάιο του 2016, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και των νέων δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,41 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).


Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,43%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν στο 0,11% και 0,21% αντίστοιχα, σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος διαμορφώθηκε στο 0,85%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 4,84%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,59%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο1 επιτόκιο παρουσίασε μείωση κατά 75 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,99%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρουσίασε μείωση κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,86%.

Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,35%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε αύξηση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,80%.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 5,97%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 5,17%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,71%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρουσίασε αύξηση κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,75%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ


Οριακή μείωση παρουσίασε, το Μάιο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,51 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).


Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε οριακή μείωση κατά 3 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,42%.

Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων διαμορφώθηκε στο 4,93%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,93%.

Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,94%.

Τo μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,66% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 3,98%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,19%.


ΠΗΓΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:Α.Τ.