Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

40 χρόνια εμπρησμοί... Ποιοι βρίσκονται από πίσω;

 

Φταίει ἡ Τούρκικη ΜΙΤ πού ἒκαψε τήν Ρόδο καί ἂλλες περιοχές, γεγονός πού ὁμολογήθηκε καί ἐπίσημα ἀπό την Τουρκάλα πρόεδρο Τσιλέρ στον ἐπικήδειο τοῦ ἀρχιεγκληματία Γκρίζου λύκου τοῦ ὁποίου ἐκθέασε τόν ρόλο στούς ἐμπρησμούς τῆς Ρόδου, ὃταν αὐτός ἐπῆγε στόν διάβολο ἀπό αὐτοκινηστικό εὐτύχημα το 1990 περίπου, σε ἀπάντησι τῆς Θεϊκῆς Δίκης για το θεάρεστο ἒργο που ἒκανε πρός τιμή τοῦ δικοῦ του Μουχαμέτη ;
Φταῖνε οἱ Ἑβραῖοι πού πιστεύουν στήν παλιά τους διαθήκη μέσα στήν ὁποία στό κεφάλαιο "Κριταί" ἀναφέρεται ὡς θεάρεστο γιά τους θεό τους ἒργο τό να καῖνε τά ἀγαθά τῶν διπλανῶν των ;...
================
κάντε «κλικ» εδώ
κι εδώ
================

Φταίει ἡ Τούρκικη ΜΙΤ πού ἒκαψε τήν Ρόδο καί ἂλλες περιοχές, γεγονός πού ὁμολογήθηκε καί ἐπίσημα ἀπό την Τουρκάλα πρόεδρο Τσιλέρ στον ἐπικήδειο τοῦ ἀρχιεγκληματία Γκρίζου λύκου τοῦ ὁποίου ἐκθέασε τόν ρόλο στούς ἐμπρησμούς τῆς Ρόδου, ὃταν αὐτός ἐπῆγε στόν διάβολο ἀπό αὐτοκινηστικό εὐτύχημα το 1990 περίπου, σε ἀπάντησι τῆς Θεϊκῆς Δίκης για το θεάρεστο ἒργο που ἒκανε πρός τιμή τοῦ δικοῦ του Μουχαμέτη ;

Φταῖνε οἱ Ἑβραῖοι πού πιστεύουν στήν παλιά τους διαθήκη μέσα στήν ὁποία στό κεφάλαιο "Κριταί" ἀναφέρεται ὡς θεάρεστο γιά τους θεό τους ἒργο τό να καῖνε τά ἀγαθά τῶν διπλανῶν των ;
- Θυμᾶμαι ἀπό τό δημοτικό πού μαθαίναμε στά τότε θρησκευτικά τήν θεάρεστη πρᾶξι να βάζουν φωτιά στίς οὐρές τῶν ἀλεπούδων καί να καῖνε τά σπαρτά τῶν Φιλισταίων !!!... -

Φταῖνε κάποια ἂθλια καί ἀρρωστημένα ντόπια συμφέροντα ;

Φταῖνε οἱ σκοτεινές δυνάμεις πού ὑπενόμευαν τίς συμφέρουσες ἐμπορικές μας συμφωνίες με τήν Ρωσία ;

Ἂν καί τά στοιχεῖα πού παρουσιάζονται στις πάρα κάτω σελίδες τοῦ βιβλίου τοῦ Γιάννη Φουράκη δείχνουν καθαρά ἓνα μέρος ἀπό τήν προέλευσι τῶν ἐμπρηστῶν, δέν εἶναι ὀφέλημο να ἐκφράζει ὁ καθ'ἓνας ἁπλῶς τήν ὀργή του ἐναντίον τους .

Τήν ὀργή όφείλουμε να ἐκφράσουμε ἐνάντια στο κράτος τῶν τιποτένιων τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας οἱ ὁποῖοι δρῶντες ὡς εὐτελεῖς μαριονέτες, κάλυπταν ἢ ἒδιναν διαφυγή σε ὃλα αὐτά τά ντόπια και τά ἀπεσταλμένα ἀπό ξένες μυστικές ὑπηρεσίες ὑποκείμενα !

Τήν ὀργή μας να ἐκφράζουμε ἀπέναντι στήν ἀφέλεια πού καλλιεργοῦν στούς νέους μέσω τῆς παιδείας καί στόν λαό μέσω τῶν Δούρειων "ἰδεολογιῶν" οἱ "ὁποῖες προωθοῦνται ἀπό τά σκοτεινόδουλα πολιτικά ἀπο....κόμματα !

Μέσα ἀπό αὐτές, ὃλα παρουσιάζονται ἲσιωμα στόν κάμπο... Ὃπως γιά παράδειγμα γιά τό Αἰγαῖο πού ἑνῶ ἂλλοι ἁγωνίζονται να τό ἐλέγχουν, ἐδῶ οἱ ντόπιοι ἰδεαλ ...ληστές διακηρύσσουν πώς αὐτό "ἀνήκει στά ψάρια του" !!!...

Διότι ἐκφράζοντας ἁπλῶς τήν ὀργή σου ἐνάντια στούς ἐμπρηστές, ἐνεργεῖς ἐδῶ σάν τόν γιατρό πού ἀντί να ἀσκεῖ ἀγωγή ὑγείας στό σῶμα, κάνει ἀφορισμούς στόν καρκῖνο ὃπως ἀκριβῶς ὁ μάγος στίς πρωτόγονες κοινωνίες....

Δηλαδή συμπεριφορά καφρίλας περασμένων αἰώνων πού ἀκόμη καί σέ πολλές χῶρες τῆς Ἀφρικῆς οἱ ἂνθρωποι ξεπέρασν, ἀφήνοντας ἓνα κενό τό ὁποῖο τρέξαμε να καλύψουμε ἐμεῖς πού μᾶς βάραινε πολύ τό ὂνομα Ἓλληνες !

(Ἃλλωστε καί οἱ ρυθμοί οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως στήν χώρα τῶν ἰδεαλ-ληστῶν γκιαούρηδων τῆς Γρεκυλίας, ἒπεσαν πολύ κάτω ἀπό τίς τελευταῖες χῶρες τῆς Ἀφρικῆς !!!)

Δέν μέ ἀπασχολεῖ λοιπόν ποιοί βάζουν τις φωτιές ...
Τίς βάζει τό κάθε εἲδους καρκίνωμα πού ὑπάρχει στον κόσμο καί τό ὁποῖο καρκίνωμα ἀνταποκρίνεται στήν πρόσκλησι πού τοῦ κάνει ὁ ξεπεσμένος, ἀδύναμος καί με αὐτοκαταστροφικές τάσεις ὀργανισμός .

Ἐδῶ εἶναι ἡ ούσία τοῦ πράγματος !

Ζοῦμε σε μία κοινωνία πού ἒπεσε στα χέρια γιατρῶν ἐκμεταλλευτῶν οἱ ὁποίοι ἀντί να ἀσκοῦν ἀγωγή ὑγείας γιά τόν ὀργανισμό, τόν ὑπονεύουν μέ κάθε τροπο ὣστε ἒτσι να διασφαλίζουν συμφέροντα στήν γλοιώδη καί διεστραμένη προσωπικότητά τους και πίσω ἀπό αὐτήν στα στιγνά διαβολικά ντόπια καί παγκόσμια συμφέροντα!

Γιατρούς ἐδῶ, ἐννοῦμε τό σύνολο τῶν πολιτικάντηδων σε ὃλη τους την ἒκτασι που κατάφερε να τιθασέψει ἓνα σῶμα ὑγιές, μέ σφρῖγος ἀλλά καί μέ τήν ἀφέλεια ὡς κληρονομικό ἐλλάτωμα καί να το καταστήσει ἐκμεταλλεύσιμο ἀντικείμενο πάνω στό ὁποῖο ἀσελγεῖ μέ ὃλο του το διαστροφικό πάθος .

Ἒτσι, ξεσπιτώνονται ἂνθρωποι, στεροῦνται μισθούς, συντάξεις, ὑγεία, περίθαλψι, ἀσφάλεια, τροφή, πιέζονται ἀφόρητα ἀπό δολοφονικούς ἐξαναγκασμούς, καίγεται ἡ ἱερή τους γῆ καί ὃλα αὐτά κάτω ἀπό τήν ἀπάθεια και ἀλαζονική ὑποκρισία τῆς ὑπέρτατης πορνείας πού ἐκδηλώνεται μέσα ἀπό τήν πολιτική και τά ἐργαλεῖα της. Αὐτά δηλαδή πού ἐκφράζονται ὡς "παιδεία", "διανόησις", "πολιτισμός", "θρησκευτική ἡγεσία" καί ὃλα τα ἀρωματισμένα με βαριά μπουρδελοειδῆ ἀρώματα κουραφέξαλα !

Ἡ Ἑλλάδα καίγεται, καταστρέφεται σέ ὃλα τά ἐπίπεδα, σέ ὃλα τά μέτωπα, ἀπειλεῖται με ὁλοκληρωτικό ἀφανισμό καί οἱ χῶροι τῆς παιδείας πού κάποτε ἦσαν ζωτανοί, ἒχουν μετατραπεῖ σε παραρτήματα τοῦ μεγάλου πορνείου τῶν κομμάτων μέσα στά ὁποια ανεπαρκεῖς "ἐκπαιδευτικοί" ἀναγκάζουν τους φοιτητές να γραφτοῦν σ'αὐτά γιά να πάρουν τα σκονάκια τῆς ἀντιγραφῆς καί στήν συνέχεια να ἀποκατασταθοῦν παράσσιτα στό ἂρρωστο κρατικό ὀργανισμό πού στηρίζει τούς ἐμπρηστές καί κάθε μορφῆς ἀνεπάρκεια ... Ὃσα παιδιά δέν συμβιβαζονται μ'αὐτές τίς φαῦλες συμπεριφορές, παίρνουν τα μάτια τους καί δίνουν τήν ἀξία τους να τήν ἐκμεταλλεύονται ξένες οἰκονομίες, ἑνῶ ὃσοι με πεῖσμα ἐπιμένουν να στηρίζουν Ἑλλάδα, μένουν στήν ὑπονόμευσι, στήν ἀφάνεια καί στήν ὑποχρεωτική ἀπραξία !

Εἶναι βαθύ τό κράτος τῶν ἐμπρηστῶν !

Ἐμφανίζεται μέ δυαδική μορφή ὃ,που ὁ κάθε ἓνας ἀπό τούς δύο ἀριθμούς συντηρεῖ καί ἀναπαράγει τόν ἂλλον ...

"Δεξιά" καί "Ἀριστερά", σύνολο ἑνιαῖο καί ἐσωτερικά ἀδιάσπαστο πού χωρίς τό ἓνα, εἶναι ἀδύνατο να ὑπάρξει τό ἂλλο ...

Τί δέν κατάλαβες ἀφελῆ συμπολίτη ;..

Μέσα ἀπό τό ἓνα, στηρίζεις καί συντηρεῖς τό ἂλλο, ὃ,που καί τά δύο μαζί σε χρησιμοποιοῦν ὡς ἐργαλεῖο ἐνάντια στόν ἑαυτόν σου, ἐνάντια στήν πατρίδα σου πού ἒχουν παραδώσει σε κάθε μορφῆς ξενα ἐμπρηστικά συμφέροντα !!!

Στίς πάρα κάτω σελίδες πού παραθέττω καί τίς ὁποῖες μοῦ ἒστειλε κάποιος συγγενής μου μέ τό ἲδιο ἐπίθετο, θα δεῖς μέ ποιό τρόπο τό δειλό, ἂβουλο, εὐτελές καί τιποτένιο πολιτικό σύστημα πού στηρίξαμε, ἂλλοι ἀπό ἀδυναμία να δοῦμε τήν ἀλήθεια μέσα ἀπό τίς τεχνικές ὁμίχλες πού μᾶς ἒριξαν, ἂλλοι ἀπό χαμαιρπεῖς ἀτομικούς ὑπολογισμούς, πῶς αὐτό ἒδινε σκανδαλώδη διαφηγή στούς ἀπεσταλμένους ἀπό ξένα διαστροφικά κέντρα ἐμπρηστές !!!====================
ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΕΝΑ «ΚΛΙΚ»
ΕΔΩ :

ΑΝΤΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ;
=====================

ΠΗΓΗ:ΕΣΧΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ/ΣΥΖΕΥΞΗ:Α.Τ.