Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Ρεμάλια…το νού σας στο Μακεδονικό. Όλα γίνονται για αυτό. Μόλις το κλείσουν στην ζούλα, θα τελειώσουν όλα τα δήθεν Ελληνο-Τουρκικά...