TRANSLATOR

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

27 Σεπ 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Κατά Των Εκκαθαριστικών Του ΕΝΦΙΑ Για Όσους Πολίτες Έχουν Αποδεδειγμένα Οικονομική Αδυναμία Η τελική προθεσμία κατάθεσης της ενδικοφανούς προσφυγής λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014-ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ, ΑΛΛΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣΚατά Των Εκκαθαριστικών Του ΕΝΦΙΑ Για Όσους Πολίτες Έχουν Αποδεδειγμένα Οικονομική Αδυναμία


Η τελική προθεσμία κατάθεσης της ενδικοφανούς προσφυγής λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014


Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και παρεμβαίνει αποφασιστικά στο κρίσιμο πρόβλημα που έχει προκαλέσει σε σημαντικό μέρος της κοινωνίας ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), συνδράμοντας με πρακτικές οδηγίες και τυποποιημένα υποδείγματα προσφυγών τους οικονομικά αδύναμους πολίτες, στην αποτελεσματική και έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων τους.


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΔΣΑ παρέχει αναλυτική ενημέρωση και πρακτικές βήμα-βήμα, νομικές συμβουλές και οδηγίες, σε όσους πολίτες δεν έχουν φοροδοτική ικανότητα και θέλουν να αμφισβητήσουν, με αφορμή την πραγματική οικονομική τους κατάσταση, τη νομιμότητα και τη συνταγματικότητα των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ.


Οι οδηγίες απευθύνονται αποκλειστικά στα πρόσωπα που λόγω της οικονομικής αδυναμίας στερούνται της δυνατότητας να ορίσουν δικηγόρο και αφορούν στις άμεσες νομικές ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι πολίτες αυτοί προκειμένου να ασκήσουν εμπροθέσμως και παραδεκτώς, αφ’ ενός την «ενδικοφανή προσφυγή» κατά των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ και αφ’ετέρου να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης του ευεργετήματος της πενίας.Το απαραίτητο πρώτο βήμα για την αμφισβήτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ είναι η κατάθεση της λεγόμενης «ενδικοφανούς προσφυγής», η οποία απευθύνεται στην αρμόδια επιτροπή επίλυσης διαφορών της Γενικής Γραμματείας εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Η κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορέσει κάποιος, σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής της απόρριψης της, να προσφύγει αργότερα στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η τελική προθεσμία κατάθεσης της ενδικοφανούς προσφυγής λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.


Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΔΣΑ αφορά τις περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν δύνανται να καταβάλουν το ποσό που τους ζητά η Εφορία, χωρίς να διακινδυνεύσουν βασικά αγαθά για την επιβίωσή τους, όπως η στέγαση, η τροφή η θέρμανση κ.α, καθώς και τις περιπτώσεις όπου το συνολικό ετήσιο εισόδημα του φορολογούμενου δεν αρκεί για να καταβάλει το ποσό αυτό.


Για το λόγο αυτό, ο ΔΣΑ παρέχει στους πολίτες αυτούς, μέσα από τυποποιημένα υποδείγματα που θα βρούν στην ιστοσελίδα του συλλόγου, τη δυνατότητα να συντάξουν και να καταθέσουν στην αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών τόσο την ενδικοφανή προσφυγή κατά του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ, όσο και «Αίτηση χορήγησης του ευεργετήματος Πενίας», για απαλλαγή τους από την καταβολή παραβόλου και αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου από το αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να ασκήσουν εν συνεχεία, τη προσφυγή τους κατά της αναμενόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.


Εκτός από τη σύνταξη των παραπάνω δικογράφων, ο φορολογούμενος θα πρέπει επίσης να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά δαπανών που αποδεικνύουν την δεινή οικονομική του κατάσταση(λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, δαπάνες θέρμανσης, νοσήλια) καθώς και μια εκτίμηση δαπάνης για τα τρόφιμα και να τα ψηφιοποιήσει εγγράφοντας τα σε CD ή δίσκο, καθώς η κατάθεση της προσφυγής και των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή.


Αν ο φορολογούμενος ασκήσει την αίτηση για χορήγηση ευεργετήματος πενίας χωρίς να συντρέχει κίνδυνος περιορισμού των απαραίτητων μέσων για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένεια του, κινδυνεύει, αν ανακαλυφθεί μεταγενέστερα ότι δεν εδικαιούτο την απαλλαγή, να διωχθεί ποινικά και να του επιβληθούν χρηματικές κυρώσεις.


Βασικό νομικό επιχείρημα των προσώπων που θα αξιοποιήσουν τον οδηγό του ΔΣΑ είναι η απόλυτη οικονομική αδυναμία να καταβάλουν το φόρο(ΕΝΦΙΑ). Επειδή δεν υπάρχει ρητή νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως λόγο διαγραφής του φορολογικού χρέους τη πραγματική αδυναμία καταβολής του, γίνεται επίκληση του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Συντάγματος που αναφέρει ότι «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας». Σεβασμό που οφείλει να επιδεικνύει το κράτος και σε ζητήματα φορολόγησης.


Το Σύνταγμα υπαγορεύει επίσης στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 5, τη φορολόγηση των πολιτών ανάλογα με την φοροδοτική τους ικανότητα για τον προσδιορισμό της οποίας δεν αρκεί η διαπίστωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους.


Σημειώνουμε, ότι σε άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες, όπως π.χ στη Γαλλία, ο αντίστοιχος κώδικας φορολογικών διαδικασιών προβλέπει ότι «η διοίκηση μπορεί να χορηγήσει στον φορολογούμενο, ύστερα από αίτησή του, ολικές ή μερικές απαλλαγές άμεσων φόρων που βεβαιώνονται σε τακτή βάση εφόσον ο φορολογούμενος βρίσκεται σε αδυναμία να πληρώσει εξαιτίας ένδειας ή απορίας κλπ».


Επίσης στη Γερμανία, έχει θεσμοθετηθεί ένα ελάχιστο χρηματικό όριο κάτω από οποίο απαγορεύεται να κατέλθει το ποσό που απομένει στο ετήσιο εισόδημα του φορολογούμενου προκειμένου να μην διακυβεύεται η ύπαρξη και η αξιοπρεπής διαβίωση του ιδίου και της οικογένειας του.


Εξ αρχής διευκρινίζουμε ότι για λόγους προφανούς αντικειμενικής αδυναμίας, η προσφορά του ΔΣΑ στα ανωτέρω πρόσωπα δεν περιλαμβάνει την σύνταξη και διεκπεραίωση των ενδικοφανών προσφυγών και των αιτήσεων παροχής του ευεργετήματος πενίας.


Ο ΔΣΑ στην προσπάθεια του να συνδράμει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και στην παροχή αποτελεσματικής εννόμου προστασίας, θα παρέχει κάθε είδους διευκρίνιση, πληροφορία σε ομάδες πολιτών που θα απευθυνθούν σε αυτόν για ενημέρωση, στη ηλεκτρονική διεύθυνση-ταχυδρομείο: dsa_enfia@dsa.gr


Ο συγκεκριμένος οδηγός του ΔΣΑ, δεν αφορά τις περιπτώσεις φορολογουμένων που προβάλλουν ειδικά νομικά ζητήματα ή επιθυμούν να φορολογηθούν επί της πραγματικής αξίας των ακινήτων τους και όχι επί της αξίας που έχει προσδιορίσει η φορολογική αρχή.


Ολόκληρος ο Οδηγός άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής και της «αίτησης χορήγησης του ευεργετήματος πενίας», με λεπτομερείς αναφορές και πληροφορίες για τα δικαιώματα των πολιτών, τις προϋποθέσεις άσκησης τους καθώς και τα τυποποιημένα έντυπα-υποδείγματα προσφυγών είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr).


Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε και να τυπώσετε τόσο τον αναλυτικό Οδηγό του ΔΣΑ όσο και τα υποδείγματα της ενδικοφανούς προσφυγής και του αιτήματος χορήγησης του ευεργετήματος της πενίας.


Συνημμένα Αρχεία:
Αθήνα, 17/9/2014ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝΠηγή: http://www.dsa.gr/

ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΕΔΩ


ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ,  ΑΛΛΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος.


Με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Κανένας 

φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το 

υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις 

δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο 

φόρος».


Με το άρθρο 4 του Συντάγματος ορίζεται στην μεν παράγραφο 1 ότι «Οι 
Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και στην παράγραφο 5 ότι «Οι 
Έλληνες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις 
δυνάμεις τους».

Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παρ. 1 
του Συντάγματος, που καθορίζει τα στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο φορολογικής επιβαρύνσεως (εισόδημα, περιουσία, δαπάνες ή 
συναλλαγές), συνάγεται ότι ο νομοθέτης είναι, κατ' αρχήν, ελεύθερος να 
καθορίζει τις διάφορες μορφές των οικονομικών επιβαρύνσεων για την 
δημιουργία δημοσίων εσόδων προς κάλυψη των δαπανών του Κράτους, που 
δύνανται να επιβληθούν στους βαρυνομένους πολίτες με διαφόρους τρόπους, 
περιορίζεται, όμως, από ορισμένες γενικές αρχές, με τις οποίες επιδιώκεται 
από τον συνταγματικό νομοθέτη η πραγμάτωση των κανόνων της 
φορολογικής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου γενικότερα.

Οι αρχές αυτές είναι συγκεκριμένα η καθολικότητα της επιβαρύνσεως και η
ισότητα αυτής έναντι των βαρυνομένων, εξειδικευομένη με τον καθορισμό του 
φορολογικού βάρους βάσει ορισμένης φοροδοτικής ικανότητας, που 
επιβάλλεται επί συγκεκριμένης και εξ αντικειμένου οριζόμενης φορολογητέας 
ύλης, που μπορεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78 παρ.1 του Συντάγματος, 
να είναι το εισόδημα, η περιουσία, οι δαπάνες ή οι συναλλαγές.

Από τις διατάξεις των παρ.1 και 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος συνάγονται, 
προκειμένου περί επιβολής φορολογικών επιβαρύνσεων, οι αρχές της 
καθολικότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας, η δεύτερη δε αυτή 
εξειδικεύεται με τον καθορισμό του φορολογικού βάρους, σε κάθε περίπτωση, 
αναλόγως της φοροδοτικής ικανότητος εκάστου, κατά την εν λόγω, δηλαδή, 
συνταγματική αρχή, η επιβολή φόρου επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ ΕΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 
ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ υφίσταται φοροδοτική ικανότητα.

Η φοροδοτική ικανότητα αποτελεί ιδιότητα του υποκειμένου και συνίσταται 
προδήλως στην δυνατότητα του συγκεκριμένου προσώπου να καταβάλει τον 
φόρο, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ περίπτωση να θίγεται το ελάχιστο όριο 
αξιοπρεπούς διαβιώσεως του, εν όψει του άρθρου 2 παρ.1 του Συντάγματος.

Στο άρθρ. 78 παρ.1 του Συντάγματος καθορίζονται, κατά τρόπο περιοριστικό, 
τα στοιχεία, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο φορολόγησης 
(εισόδημα, περιουσία, δαπάνες, συναλλαγές), με την έννοια ότι από τα 
στοιχεία αυτά και μόνον επιτρέπεται να συναχθεί, κατ' αρχή, φοροδοτική 
ικανότητα, αλλά και ότι στην πραγματική ύπαρξη της τελευταίας οφείλει, σε 
κάθε περίπτωση, να αποβλέπει ο κοινός νομοθέτης, κατά την επιβολή των 
κατ' ιδίαν φόρων, συνεκτιμώντας τις συγκεκριμένες εκάστοτε συνθήκες και 
χρησιμοποιώντας πρόσφορα προς τούτο κριτήρια .

Η συνταγματική αυτή υποχρέωση ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΡΙΟ, στην άσκηση της 
νομοθετικής φορολογικής πολιτικής, η παράβαση του οποίου συνιστά 
αντικείμενο δικαστικής κρίσεως, κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των 
νόμων. Η απορρέουσα, δε, από τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις 
υποχρέωση του φορολογικού νομοθέτη να σέβεται τις αρχές της 
καθολικότητας και της ισότητος του φόρου και, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΤΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΔΕΝ 
αναιρείται ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογική 
επιβάρυνση χαρακτηρίζεται ως έκτακτη, ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΟΤΑΝ θεσπίζεται 
ως πάγια, μέλλουσα να ισχύσει επ' αόριστον ( Άρειος Πάγος Δ’ Πολιτικό 
Τμήμα 293/2014 ).

Ακόμη όμως και με την πρόσφατη σχετικώς αιτιολογική έκθεση του νόμου 
4223/2013 (περί θεσπίσεως ΕΝΦΙΑ) γίνεται δεκτό ότι :

«.... η μείωση των τιμών περιορίζει τη μείωση των πραγματικών 
εισοδημάτων....Από την άλλη πλευρά, στον τομέα των επενδύσεων 
συνεχίζεται η συρρίκνωση ιδίως της αγοράς ακινήτων, αλλά και των 
κατασκευών. Καθοριστικός παράγοντας είναι η έλλειψη ρευστότητας λόγω 
σημαντικής μείωσης της πιστωτικής επέκτασης προς τις εγχώριες 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά. ..........η σημαντική αύξηση της ανεργίας όπως και 
η διάρθρωση αυτής, µε υψηλά ποσοστά νέων και μακροχρόνια ανέργων, 
αποτελεί υψηλό κοινωνικό κόστος.»

Ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί ΔΙΠΛΟ φόρο, καθώς περιλαμβάνει και συμπληρωματικό 
με το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 για ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία 
ανώτερη των 300.000 €, ο οποίος επιβάλλεται επί της ακίνητης περιουσίας 
των πολιτών, η οποία έχει ήδη υποστεί σοβαρή μείωση της αξίας της, κατά τα 
δεδομένα της κοινής πείρας, εφόσον η βαθύτατη οικονομική κρίση έχει ως 
συνέπεια τον δραματικό περιορισμό των αγοραπωλησιών των ακινήτων και 
την κλιμακούμενη αύξηση του αριθμού των ακινήτων που ΔΕΝ προσπορίζουν 
ΚΑΝΕΝΑ εισόδημα στους ιδιοκτήτες τους (ΑΠ 293/2014).

ΗΔΗ το Κράτος (δημόσιο) προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης έλαβε 
τα πιο κάτω ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΑ και ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ μέτρα, με τα οποία επιβλήθηκε 
έκτακτη εφάπαξ εισφορά στο εισόδημα φυσικών προσώπων (άρθρο 18 του ν. 
3758/2009), μειώθηκαν οι μισθοί των υπηρετούντων στο δημόσιο τομέα 
(άρθρα 1 και 2 του ν. 3833/2010), αυξήθηκαν οι συντελεστές φόρου 
προστιθέμενης αξίας και διαφόρων ειδικών φόρων κατανάλωσης (άρθρα 12-
15 του ν. 3833/2010), επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά επί του 
εισοδήματος των φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 (άρθρο 5 του 
ν. 3833/2010), επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο ετήσιο συνολικό 
καθαρό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων (άρθρο 29 του ν. 3986/2011), επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά επί της ετήσιας αντικειμενικής 
δαπάνης που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης (άρθρο 30 του ν. 3986/2011) και επιβλήθηκε ετήσιο τέλος 
επιτηδεύματος στους επιτηδευματίες και τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα 
(άρθρο 31 του ν. 3986/2011).

Ήδη όμως και τα μέτρα του ν. 3845/2010, μετά από εκείνα του ν. 3833/2010, 
αποδείχθηκαν ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ και ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής κατάστασης και ΑΠΕΤΥΧΑΝ να συμβάλλουν στην έξοδο της 
χώρας από την κρίση (όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που 
παρατίθενται στη συνέχεια).

Αυτό οδήγησε σταδιακά στην επισώρευση μιας σειράς πρόσθετων μέτρων, 
κάθε ένα από τα οποία θεωρήθηκε, ΤΑΧΑ, αναγκαίο λόγω της αποτυχίας των 
προηγούμενων, για να αποδειχθεί και αυτό µε τη σειρά του ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΟ 
και να συμπληρωθεί στη συνέχεια µε περαιτέρω περικοπές και επιβαρύνσεις, 
ΠΟΥ εν τέλει ΔΙΕΛΥΣΑΝ τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό και σε τελική 
ανάλυση κατόπιν αυτών των διαδοχικών φορολογικών και εισοδηματικών 
μέτρων είναι προφανές ότι οι έλληνες πολίτες έχουν ήδη υποστεί 
σοβαρότατες οικονομικές απώλειες οι οποίες, κατά τα Διδάγματα της Κοινής 
Πείρας και της Λογικής, επηρεάζουν ΟΥΣΙΩΔΩΣ και ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΖΟΥΝ το 
πραγματικό επίπεδο της φοροδοτικής τους ικανότητας !

Με τα δεδομένα αυτά οι διατάζεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 του νόμου 
4223/2014, που θέσπισαν:

Α) το υποκείμενο του φόρου αυτού, που περιλαμβάνει κάθε κύριο, νομέα, 
κάτοχο, οιονεί νομέα κ.λπ. ακινήτου εν Ελλάδι (άρθρο 1),

Β) το αντικείμενο του φόρου, που περιλαμβάνει κάθε ακίνητο εν Ελλάδι, 
ανεξαρτήτως ΕΑΝ αυτό αποφέρει, ή ΟΧΙ, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα 
εξ αυτών, εισόδημα (άρθρο 2),

Γ) την εξαίρεση από το φόρο ΜΟΝΟ του δημοσίου, ν.π.δ.δ, ΜΗ 
κερδοσκοπικά ν.π.ι.δ, θρησκευτικά κτίσματα και κτίσματα, που 
χρησιμοποιούνται από γνωστές θρησκείες (άρθρο 3), ΔΙΔΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΜΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ διάταξη ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ θέση στα ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ 
(άρθρο 3 παρ. 1ζ),

Δ) τον υπολογισμό του κύριου φόρου, που ουσιαστικώς αποτελεί τον ΕΝΑ ΕΚ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ φόρων και αντιστοιχεί σε φόρο επί κάθε 
τετραγωνικού μέτρου του είδους του ακινήτου (άρθρο 4),

Ε) τον υπολογισμό του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ φόρων 
και αντιστοιχεί σε φόρο (ονομαζόμενο συμπληρωματικό), ο οποίος ΟΥΣΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΦΟΡΟ, καθώς η βάση υπολογισμού του ΔΕΝ 
είναι τα τετραγωνικά μέτρα, ΑΛΛΑ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΛΗΣ της ακίνητης 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του φορολογουμένου (άρθρο 5),

ΣΤ) τον προσδιορισμό των ακινήτων στα οποία θα επιβληθεί ο ΕΝΦΙΑ επί τη 
βάσει των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων κατά τα 
έτη 2005 έως 2014 και για τα νομικά πρόσωπα κατά τα έτη 2013 έως 2014,

ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ την κατοχή των ακινήτων αυτών 
με το, ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ εισόδημα των φορολογουμένων 
βρίσκονται ΣΕ ΦΑΝΕΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τις εν αρχή αναφερόμενες διατάξεις 
του Συντάγματός μας, καθώς η κατοχή ενός ακινήτου ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ 
ΟΥΔΟΛΩΣ τεκμηριώνει αντίστοιχη ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ικανότητα του 
φορολογουμένου, που ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΚΑΙΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ του απομένει, πλέον, σύμφωνα με τα 
Διδάγματα της Κοινής Πείρας και Λογικής φοροδοτική ικανότητα, ούτως ώστε 
να δικαιολογηθεί περαιτέρω φορολόγησή του, που ΣΑΦΩΣ, ΠΛΕΟΝ, (η 
περαιτέρω φορολόγηση δια του ΕΝΦΙΑ) ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ την προστασία του 
Σεβασμού στην Αξιοπρεπή διαβίωση του ατόμου και φορολογουμένου, ως 
αυτή θεμελιώνεται Συνταγματικώς στο άρθρο 2 παρ. 1 και ουσιαστικά 
αποτελεί ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ της 
ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων πολιτών σε ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 17 παρ. 2 , που θέλει για κάθε ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ αντίστοιχη και 
πλήρη αποζημίωση και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 

της Ε.Σ.Δ.Α!
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ/ΦΩΤΟ:Α.Τ.