Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Χωρίς την συνεργασία μας και την συνενοχή μας...πεινάνε

Απόσπασμα - Φάκελλος «Ασπίδα» - Κεφάλαιο Θ' σελίδα 146